Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 138
 İndirme 18
 Sesli Dinleme 3
Nevzat Özkan, Dünden Bugüne Türkiye Türkçesi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2019, 221 S.
2020
Dergi:  
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türkiye Türkçesi ülkemizde bugün Tüik verilerine göre 83.154.997 kişi tarafından resmi dil olarak kullanılmaktadır. Konuşulan ve yazılan bu dilin topraklarımıza gelmesi çok eski zamanlara gitmektedir. Türkçe az bilinen bir gerçekle Malazgirt’ten çok önce Anadolu’da ve Balkanlarda konuşulmuş ve yazılmıştır. Elbette bu dil birdenbire veya kolayca bu aşamaya gelmemiştir. Bunun için birçok savaş vermiştir. Selçuklu ile Anadolu’nun hâkimi olan Türklerin dili de yavaş yavaş yazı dili olmuştur. (Büyük Selçuklu’da resmi dil Farsça’ydı.) Anadolu Beyliklerinin ortaya çıkmasıyla Türkçe bilim, edebiyat, sanat, kültür vb. dili olmaya başlamıştır. Bunda pek çok etken söz konusudur. Yaklaşık 200 yıl süren bu dönem sonunda 800 yıl Türkçe bu toprakların yazı dili olmuştur. Tanıttığımız bu eserde Türkçenin tarihi seyir içerisindeki durumunu günümüze kadar geniş bir coğrafyada ele almış ve okuyanlara tüm tarihi dönemler ve coğrafyalar hakkında doyurucu ve net bilgiler vermektedir. Türkiye Türkçesinin tarihi seyrini merak edenler için okunması gereken önemli kaynaklardan biridir. Eser 21*13 cm ebadında olup beş bölüm halinde oluşturulmuştur. Bu bölümler ve alt başlıklar şu şekildedir. 1. Bölüm Türkiye ve Kadim Diller, 2. Bölüm Türkiye ve Türkçe, 2.1. Resmi Dil Olarak Türkçe, 2.2. Ağız ve Yazı Dili Olarak Türkçe, 2.3. Edebiyat ve Kültür Dili Olarak Türkçe, 2.4. Eğitim Öğretim Dili Olarak Türkçe, 2.5. Bilim Dili Olarak Türkçe, 2.6. Din Dili Olarak Türkçe, 3. Bölüm Türkiye Türkçesi, 3.1. Türkiye Türkçesi Ağızları, 3.2. Türkiye Türkçesi ve Diğer Diller, 3.2.1. Verici Dil Olarak Türkiye Türkçesi, 3.2.2. Alıcı Dil Olarak Türkiye Türkçesi, 3.2.3. Azınlık Dilleri ve Mahalli Diller, 3.2.4. Özel Diller, 3.3. Türkiye Türkçesinin Yayılma Alanları, 3.3.1. Resmi Dil Olarak Kullanıldığı Diğer Ülke ve Bölgeler, 3.3.1.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3.3.1.2. Gagavuz Yeri, 3.3.2. Azınlık Dili Olarak Kullanıldığı Ülke ve Topluluklar, 3.3.2.1. Bulgaristan, 3.3.2.2. Yunanistan, 3.3.2.3. Makedonya, 3.3.2.4. Kosova, 3.3.2.5. Romanya, 3.3.2.6. Irak, 3.3.2.7. Suriye, 3.3.2.8. Anadolu Ermenileri, 3.3.2.9. Karamanlılar, 3.3.2.10. Bağımsız Devletler Topluluğu, 3.3.2.10.1. Ahıska Türkleri, 3.3.2.10.2. Urumlar, 3.3.3. Göçmen Dili Olarak Kullanıldığı Ülke ve Bölgeler, 3.3.3.1. Avrupa Birliği Ülkeleri, 3.3.3.2. Diğer Ülkeler, 3.4. Ortak Türkçe Arayışları ve Türkiye Türkçesi, 4. Bölüm Kaynaklar, 5. Bölüm Dizin.

Anahtar Kelimeler:

Nevzat Ozkan, Yesterday To Today Turkish, Istanbul: Wisdom Culture Art, 2019, 221 P.
2020
Yazar:  
Özet:

Turkish Turkish in our country today is used as the official language by 83.154.997 people according to Tüik data. This language that is spoken and written has come to our land in ancient times. The Turkish has been spoken and written in Anatolia and the Balkans long before Malazgirt with a little known fact. Of course, this language has not suddenly or easily reached this stage. He made a lot of wars for that. The Turkish language, which is the ruler of Selçuklu and Anadolu, was also slowly written language. (The official language in Grand Selçuklu was Persian.) With the appearance of the Anadolu Beylikes, Turkish science, literature, art, culture, etc. It began to be a language. There are a lot of factors in this. At the end of this period of about 200 years, 800 years Turkey became the written language of these lands. In this work we presented the situation of Turkish in the historical journey to the present day in a wide geography and gives readers satisfying and clear information about all historical periods and geographies. It is one of the important sources to be read for those who are interested in the history of Turkish. The work is 21*13 cm tall and is made in five parts. These sections and subtitles are in this way. 1 . English and ancient languages 2. Turkey and Turkey 2.1. English as an official language, 2.2. The English language and the English language, 2.3. English as a language of literature and culture 2.4. English as a language of teaching 2.5. English as a language of science, 2.6. English as a language, 3. The Turkish language, 3.1. The Turkish Mouths 3.2. Turkish and other languages 3.2.1 Turkish as a data language, 3.2. Turkish as a Buyer Language, 3.2.3 Minority Languages and Local Languages, 3.2.4. Specific languages 3.3 Turkey's Distribution Spaces, 3.3.1 Other countries and regions in which the official language is used, 3.3.1.1. Northern Cyprus Republic of Turkey, 3.3.1.2 The area is 3.3.2 The countries and communities in which the minority language is used, 3.3.2.1. Bulgaria is 3.3.2.2 Greece 3.3.2 and 3.3 The Republic of Macedonia 3.3.2.4 Kosovo is 3.3.25. Romania, 3.3.2 and 6. The United States 3.3.2.7 Syria, 3.3.2 and 8. The Anatolian Armenians, 3.3.2.9 Third of the 3.3.2.10. The Community of Independent States, 3.3.2.10.1 The Turkish people, 3.3.2.10.2 It is 3.3.3 The countries and regions in which the language is used as an immigrant, 3.3.1. Member States of the European Union, 3.3.2. Other countries 3.4. Turkish and Turkish, 4. Section of resources, 5. The Division.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 394
Atıf : 948
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini