Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 105
 İndirme 28
2013-2017 DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE’ DE BAĞIMSIZ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ DURUMU
2018
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte uluslararası ticaretin artması, ekonomik faaliyetlerin artarak karmaşık bir hal alması ve bu yüzden işletmelerin paydaşlarının doğru ve tam bilgiye sahip olamaması, denetim kavramını ön plana çıkarmıştır. Tarihsel kökeni M.Ö. 3000 yıllarına dayanan denetimin, modern anlamda Türkiye’de uygulanması ancak 20 yüzyılın başlarında mümkün olmuştur. Türkiye’ de 1987 yılında başlayan bağımsız denetim uygulamaları, son olarak 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlemeler yapılarak güncellenmiştir. Bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim kurumlarını yetkilendirmek ve denetlemek amacıyla, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurularak, bağımsız denetim için kamu gözetimi getirilmiştir. Bağımsız denetim için Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir mesleği şart koşularak denetimin kalitesi artırılmıştır. Türkiye’ de bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşu sayılarının 2013-2017 yıllarında illere göre dağılımı ve yaş, cinsiyet, eğitim gibi demografik özellikleri incelenmiştir. Demografik özelliklerde ve coğrafya dağılımında bazı eksiklikler görülmesine rağmen, Türkiye’ de 1987 yılında başlayan bağımsız denetim uygulamalarının, yapılan düzenlemeler ile 2013 yılı itibarı ile hızlı bir ivme kazandığı ve Türkiye’ de, ekonomik sistemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir denetim mekanizması oluşturmak adına, önemli gelişmeler kaydedildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.578
2023 Impact/Etki : 0.028
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)