Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
29

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BELL PARALIZISINDE ELEKTRONÖRONOGRAFIK PROGNOZ TAYINI

2010 - Hakan KAYA, Serdar CEYLAN, Zeki YÜCEL, Aytuğ HAYIRLI, Fatih BORA -

Özet:ç: Bell paralizisi nonprogresif, hayatı tehdit etmeyen, genellikle spontan remisyonla seyreden bir hastalıktır. Bell paralizisi oluştuğunda en önemli soru prognozun ne olacağıdır. Bu çalışmada prognoz değerlendirilmesi için elektronöronografi testini, klinik iyileşmeyi ölçmek içinde House-Brackmann evreleme sistemini kullandık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Bell paralizisi başlangıç tarihine göre ilk üç gün içinde kliniğimize başvuran 87 hasta değerlendirildi. Tüm hastaların fasiyal paralizilerinin derecelendirilmesinde ve iyileşmenin takibinde House-Brackmann evreleme sistemi kullanıldı. Prognoz belirlenmesi için tüm hastalara fasiyal paralizi başlangıç tarihine göre 3. ile 14. günler arasında elektronöronografi (EnoG) testi yapıldı. Bulgular: Çalışmamızda House-Brackmann grade I ve II iyileşmeyi tam iyileşme grade III ve IV iyileşmeyi ise tam olmayan iyileşme olarak kabul ettik. EnoG testine göre %25 ve daha az lif kaybı gösteren 19 hastada tam iyileşme gözlemledik. EnoG testine göre %25 ile %89 arasında lif kaybı olan 62 hastada tam iyileşme gözlemlerken 5 hastada tam olmayan iyileşme gözlemledik. Lif kaybı %90 ve üstü olan bir hastada tam olmayan iyileşme gözlemledik. Sonuç: Çalışmamızda EnoG testi ölçümü ile saptadığımız sinir lifi disfonksiyon oranları ile tam ve tam olmayan iyileşme oranları arasında uyumluluk gözlemledik. EnoG testinin Bell paralizilerinde prognoz belirlenmesi için kullanışlı bir test olduğunu tespit ettik.

Bu Yayına Atıf Yapanlar