Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 21
Bocce Lig Sporcularının Antrenör İ̇lişki Düzeyi İ̇le Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Düzeyleri Arasındaki İ̇lişkinin Değerlendirilmesi
2021
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada Bocce lig sporcularının antrenör-sporcu ilişki düzeyi ile sporda prososyal ve antisosyal davranış düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma gurubunu 2019-2020 Sezonunda lisanslı olarak 1.lig ve 2.lig müsabakalarında yer alan 60’ı kadın, 67’si erkek toplamda 127 gönüllü sporcu oluşturmaktadır. Sporculara kişisel bilgiler ile birlikte Antrenör-Sporcu İlişkisi Ölçeği Türkçe Versiyonu (ASİÖ) ve Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği (PABBS) uygulanmıştır. Verilerin analizinde öncelikle normallik testi yapılarak, Bağımsız örneklem t-testi, Way One Anova testi ile Pearson korelasyonu testlerinden yararlanılmıştır. Bizim çalışmamız için ayrıca yapılan geçerlilik ve güvenirlik analiz değerlerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bulgular; sporcuların algıladıkları antrenör-sporcu ilişki düzeyi “çok yüksek düzeyde”, sporda prososyal ve antisosyal davranış düzeyi ise “orta düzeydedir. Ayrıca iki ölçek ve alt boyutları arasındaki korelasyon düzeyi de pozitif yönde ve orta düzeydedir. Antrenör-sporcu ilişkisini değerlendirirken sporcular en çok yakınlık ve güven, daha sonra karşılıklı anlayış ve iletişim sonra da uyumlu çalışma alt boyutlarına yüksek puan vermişlerdir. Sporda prososyal ve antisosyal davranışlar incelendiğinde ise; takım arkadaşına ve rakibe karşı prososyal davranışı sıklıkla yaptığını, takım arkadaşına ve rakibe karşı antisosyal davranışları ise nadiren yaptıklarını belirtecek şekilde puanlamışlardır. Bununla birlikte demografik değişkenlere göre bazı alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sonuç olarak, bocce sporcuları antrenör-sporcu ilişki düzeyini çok yüksek algıladıkları, sporda olumlu davranışları sıklıkla, olumsuz davranışları ise nadiren sergilediklerini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler:

Evaluation Of The Relationship Between Prososyal and Antisocial Behavior Levels In Sports With The Level Of Coach Relationship Of Bocce League Athletes
2021
Yazar:  
Özet:

in this research, the coaching relationship of bocce league athletes is aimed to examine the relationship between the prososyal and antisocial behavior level in sports, the research gurubunu was licensed in the 20192020 season in 1lig and 2lig competitions, 60 women 67 men in total 127 volunteering athletes with personal information, the dynamic and antisocial behavioral behavior scale in the sports were applied in the analysis of the data, primarily in the normality test, and the higher levels of the performance of the fitness were significantly improved, and the higher levels of the performance of the performance of the sports were significantly improved

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler