Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
 İndirme 3
Homojen ve Heterojen Gruplardaki Öğretmen Adaylarının Stem Ürünlerinin İncelenmesi
2022
Dergi:  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Çalışmada, STEM eğitimi sürecince farklı branşlardaki öğretmen adaylarının branşlarına göre homojen ve heterojen gruplar olarak gerçekleştirdikleri STEM ürünleri arasındaki farklılıklar gözlemlenmiştir. Araştırma modeli olarak tek gruplu zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Bir devlet üniversitesinde Mühendislik, Fizik, Matematik ve Kimya bölümlerinden mezun formasyon eğitimi alan bir sınıf çalışma grubu olarak seçilmiştir. Katılımcılara proje tabanlı öğrenme yöntemine göre Enerji Kaynakları konusunda gerçek yaşam problemlerine dayanan iki farklı problem durumu sunulmuştur. Çalışmaya başlamadan önce katılımcılar kendi branşlarına göre homojen olarak gruplandırılmış ve ilk problem durumu olan Güneş enerjisi teması verilmiştir. İkinci problem durumu olan rüzgâr enerjisi teması ise gruplar heterojen olarak gruplandırıldıktan sonra verilmiştir. Homojen gruplar ve heterojen grupların ürünleri sosyal ürün rubriğiyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda heterojen grupların ürünlerinin daha verimli olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of Stem Products Of Teacher Candidates In Homogenous and Heterogeneous Groups
2022
Yazar:  
Özet:

In the study, it was examined whether there is a difference in the STEM products that the pre-service teachers in different branches during the STEM education process, produced as homogeneous and heterogeneous groups according to their branches. A single-group weak experimental design was used as the research model. A class who graduated from Engineering, Physics, Mathematics and Chemistry departments at a state university and received pedagogical formation education was selected as the study group. According to the project-based learning method, two different problem situations based on real-life problems on Energy Resources were presented to the participants. Before starting the study, the participants were homogeneously grouped according to their branches and the first problem situation, the theme of solar energy, was given. The wind energy theme, which is the second problem situation, is given after the groups are grouped as heterogeneous. The design products of homogeneous groups and heterogeneous groups were evaluated with the social product rubric. At the end of the study, it was determined that the products of heterogeneous groups were more efficient.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler