Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 8
 İndirme 1
 Sesli Dinleme 1
Onbinlerin Dönüş Rotası ve Theches Tepesi Üzerine Bir Değerlendirme: Araklı/Sürmene– Bayburt Road
2024
Dergi:  
Turcology Research
Yazar:  
Özet:

Bu makale öncelikle Xenophon ve Onbinlerin Karadeniz’e ulaşan tarihî güzergahlarını yerinde tespit etmeyi ve modellemeyi amaçlayan “MÖ 401-400 Yılında Onbinlerin ve 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e Varış Güzergâhlarının Tespit Edilerek Modellendirilip Coğrafi İşaretlerle Belirlenmesi” isimli TÜBİTAK 2519-Avrupa Birliği (AB) COST ACTION SEADDA 18128 Projesi kapsamında yapılan yüzey araştırmaları sonucu hazırlanmıştır. Bilindiği üzere Xenophon muhtemelen MÖ 430-355/354 arasında yaşamış Atinalı bir tarihçi, filozof ve askerdir. Anadolu’nun Persler tarafından işgali döneminde Pers ordusunda paralı asker olarak görev yapmıştır. MÖ 401’de Pers Sardes satrapı ve Pers Prensi Cyrus’un Pers tahtını ele geçirmek için oluşturduğu orduda da on bin Yunan paralı askerinin komutanlığını yürütmüştür. Ancak sefer başarısız olup, Cyrus ölünce on bin Yunan askerini en kısa ve güvenli yoldan geri götürmeye çalışmıştır. Onbinler Antik Çağ’ın zorlu kış şartlarında Doğu Anadolu’nun sarp, geçit vermez dağlarını aşarak Trabzon limanına ulaşabilip, hayatta kalabilmişlerdir. Bu yolculuğunu anlatan Anabasis isimli kitap, başta Anadolu olmak üzere bölge için çok önemli bilgiler vermektedir. Bu proje kapsamında da Onbinleri Karadeniz’e ulaştıran yolların Anabasis’e göre yerinde incelenmesini çok sayıda görüşü tekrardan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu makale de Theches tepesinin üzerine bir değerlendirmeyi ve Gymnias- Trabzon arasındaki tarihî yollardan Arakli/Sürmene- Bayburt yolunu konu almaktadır. Bu yol üzerinde antik patikalar, mil taşları, dinî ve askerî yapılar, hanlar yerinde incelenmiştir. Xenophon Anabasis isimli kitabında belirttiği toplumlar, yolculuk süreleri, bitki örtüsü ve iklim şartları yerinde değerlendirilmiştir. Bu yol güzergahında Bayburt-Aydıntepe, Kılıçkaya Yaylası, Dumlu (Henege) Köyü, Şehitler Tepesi, Taşlıhanları, Madur, Ağaçbaşı, Ebehanı, Soğuksu, Kahvedüzü, Aksuhanı, Zavzaga, Canayer, Araklı rotası izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

An Evaluation Of The Return Route Of The Ten Thousand and Theches Hill: Arakli/ Surmene– Bayburt Road
2024
Yazar:  
Özet:

This article is the result of the surveys conducted within the scope of the TUBITAK 2519-EU COST ACTION SEADDA Project on “The Detection, Modelling, and Marking with Geographical Symbols of the Historical Routes Followed by the Ten Thousand at 401–400 BC and Mehmet the Conqueror at AD 1461,” which aims to identify and model the historical routes of Xenophon and the Tens of Thousands to the Black Sea. Xenophon was an Athenian historian, philosopher, and soldier who probably lived between 430 and 355/354 BC. He served as a mercenary in the Persian army during the Persian occupation of Anatolia. In 401 BC, he commanded ten thousand Greek mercenaries in the army formed by the Persian satrap of Sardis and Prince Cyrus of Persia to seize the Persian throne. However, when the expedition failed and Cyrus died, he tried to bring the ten thousand Greek soldiers back by the shortest and safest route. In the hard winter conditions of Antiquity, the Ten Thousand survived by crossing the steep, impassable mountains of Eastern Anatolia and reaching the port of Trabzon. The book Anabasis, which describes this journey, provides very important information for the region, especially Anatolia. Within the scope of this project, it was aimed to reevaluate a large number of opinions by examining the routes that Ten Thousand would have passed through to arrive at the Black Sea, according to the Anabasis. This article focuses on an evaluation of Theches Hill and the Arakli/Sürmene–Bayburt route, one of the historical routes between Gymnias (near modern Bayburt) and Trabzon. On this road, ancient passages, milestones, religious and military buildings, and inns were also examined. The societies, travel times, vegetation, and climatic conditions mentioned by Xenophon in his book Anabasis were evaluated and examined in the field. On examined route Bayburt-Aydıntepe, Kılıçkaya, Dumlu (Henege), Şehitlertepesi, Taşlıhanları, Mt. Madur, Ağaçbaşı, Ebehanı, Soğuksu, Kahvedüzü, Aksuhanı, Zavzaga, Canayer, Arakli route was tracked and examined.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Turcology Research

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.086
Atıf : 3.628
Turcology Research