Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 1
Görüntüleme 47
İndirme 15
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Batman İlinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Dış Kaynak Kullanımları Üzerine Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Günümüzün değişen ve çeşitlenen turizm faaliyetleriyle birlikte değişen turist ihtiyaçlarının seyahat acentaları tarafından takip edilerek karşılanması işletmelerin devamlılığı açısından önemlidir. Bu nedenle seyahat acentaları yerine getirdikleri hizmetlerinin yanında farklı hizmetleri de sunmaya çalışmaktadırlar. Ancak seyahat acentaları bu hizmetleri yerine getirirken ekonomik nedenler, talep eksikliği, uzmanlık alanına girmemesi vb. nedenlerden dolayı dış kaynak kullanımı yoluna gidebilmektedir. Bu çalışmada Batman ilinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının dış kaynak kullanım düzeyi ve hangi alanlarda yapıldığı, dış kaynak kullanmaya iten nedenler ve gelecekte dış kaynak kullanımına yönelik görüşleri ölçülmeye çalışılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılmak suretiyle analiz edilmiştir. 21 seyahat acentasının yöneticisiyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Buna göre işletmelerin rehberlik hizmetleri, vize ve gümrük işlemleri, araç kiralama gibi faaliyetlerin yanı sıra otobüs kiralama, turların pazarlanması, muhasebe gibi sermaye ve uzmanlık gerektiren alanlarda dış kaynak kullanımına gittikleri tespit edilmiştir. Seyahat acetanlarının dış kaynak kullanımına gitme nedenlerin başında ise finansal nedenler gelmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Dış Kaynak Kullanımı, Seyahat Acentası, Batman, Görüşme, İçerik Analizi.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler