Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 77
 İndirme 41
 BookCites İndeks 1
Örgütsel Adaleti̇n Örgütsel Si̇ni̇zme Etki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma
2018
Yazar:  
Özet:

Örgüt yaşamında farklı etkiler altında kalan çalışanlar farklı tutum ve davranışlar sergilemektedir. Çalışanlar çalıştıkları kurumlarda adaletsiz uygulamalar hissederlerse tutumları da olumsuz olarak yansımaktadır. Bu araştırmanın amacı, örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda araştırma evreni olarak Düzce Üniversitesi’nde çalışmakta olan araştırma görevlileri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda araştırma görevlilerinin bilişsel sinizm algısı üzerinde dağıtımsal adalet algısının, duyuşsal sinizm üzerinde dağıtımsal ve etkileşimsel adalet algısının, davranışsal sinizm üzerinde prosedürel adalet algısının negatif yönlü ve anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte araştırma görevlilerinin örgütsel sinizm alt boyutlarına yönelik algılarının iş değiştirme niyeti ve bağlı olunan enstitüye göre anlamlı farklılıklara sahip olduğu tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler:

Null
2018
Yazar:  
Özet:

null

0
2018
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler