Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 27
İndirme 3
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Banka Veya Kredi̇ Kartlarinin Kötüye Kullanilmasi
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesi ile “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”nın suç tipi olarak kabul edilmesi hukuk sistemimiz açısından oldukça önemlidir Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesinde birbirinden bağımsız üç farklı suç tipine yer verilmiştir. Bu suçlardan birincisi olan gerçek bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu ilk fıkrada düzenlenmiş; banka veya kredi kartlarının sahte olarak üretilmesi, satılması, satın alınması, devredilmesi veya kabul edilmesi suçu maddenin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmış; sahte oluşturulan veya sahtecilik yapılan banka veya kredi kartı ile yarar sağlanması suçu ise üçüncü fıkrada düzenlenmiştir. Şahsi cezasızlık sebepleri ve etkin pişmanlık hükümleri yasal koşullar oluştuğunda yalnızca gerçek bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu açısından uygulanabilir. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, özgü suç olmadığı için herkes tarafından işlenebilir. Banka veya kredi kartının hamili olan gerçek veya tüzel kişi de suçun mağdurudur. Bu suçun konusu banka veya kredi kartlarıdır. Bu suçla korunan hukuki değer karma bir nitelik taşımaktadır. Bu suç, kasten işlenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Banka,banka veya kredi kartları,rıza,sahte,yarar sağlama,etkin pişmanlık

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler