Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 5
İNDİRME 4
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Futsal Sporcularinda Kaygi ve Öfke İfade Bi̇çi̇mleri̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Bu araştırma üniversitelerin futsal takımlarında oynayan sporcuların durumluk kaygı düzeyleri, sürekli öfke ve öfkeyi ifade etme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yapılan Türkiye üniversiteler arası futsal şampiyonasında ve futsal liglerine katılan yaşları 18 ile 29 arasında değişen 94 bayan, 146 erkek toplam 240 sporcu araştırma grubuna dahil edilmiştir. Veriler Öner ve Le Compte 1983 tarafından Türkçeye çevrilen Durumluk-Süreklilik Kaygı Envanteri ile Türkçe geçerlik ve güvenirliği Özer 1994 tarafından yapılan sürekli öfke ve öfke biçimi ölçeğinden faydalanarak elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre örneklem grubunun cinsiyet, spor geçmişi ve anne baba tutumu değişkenlerine göre durumluk kaygı düzeyleri ve dışa öfke boyutunda farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma grubunun durumluk kaygı düzeyleri ile sürekli öfke ve içte tutulan öfke arasında anlamlı bir korelasyon olmadığı, dışa öfke ifade biçimleri ile pozitif yönde ve orta şiddette bir ilişki gösterdiği, öfke kontrol düzeyleri arasında da negatif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki içerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Futsal,Durumluk Kaygı,Spor,Eğitim

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler