Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 48
İndirme 16
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
School Culture As A Predictor Of Teachers’ Alienation At Schools
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Bu araştırma, öğretmenlerin işe yabancılaşma algılarının güçsüzlük, anlamsızlık, yalıtılmışlık ve okula yabancılaşma alt boyutlarında, okul kültürü algılarının destek, başarı, bürokratik ve görev kültürü alt boyutları ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan ilişkisel desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olan 481 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri, ‘İşe Yabancılaşma Ölçeği’ ve ‘Okul Kültürü Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiştir. Veriler analiz edilirken basit doğrusal korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ile okul kültürü arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul kültürünün alt boyutları olan başarı, destek ve görev kültürü, işe yabancılaşmanın alt boyutu olan güçsüzlük, anlamsızlık ve yalıtılmışlık düzeyini yordamaktadır. Okul kültürünün alt boyutu olan bürokratik kültür ise işe yabancılaşmanın güçsüzlük, anlamsızlık ve yalıtılmışlık düzeyini yordamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre okul kültürünün güçlendirilmesinin öğretmenlerin yabancılaşma düzeylerini azaltacağını ifade etmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler:

İşe yabancılaşma, okul kültürü, öğretmen

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler