Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 3
Görüntüleme 44
İndirme 18
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Öğretmen Adaylarinin Sinif Yöneti̇mi̇nde Terci̇h Etti̇kleri̇ Di̇si̇pli̇n Modelleri̇
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Etkili ve verimli bir sınıf ortamının oluşturulması, bilimsel sınıf yönetimi öğretilerinin uygulanmasına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması dersi alan eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin uygulamada hangi disiplin modellerini tercih ettiklerini saptamaktır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmenlik uygulaması dersi alan 717 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Cemaloğlu ve Kayabaşı (2007), tarafından geliştirilen “Disiplin Modelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Geri dönen 529  anketden  419  anket değerlendirme kapsamına alınmıştır.  Araştırmada elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel teknikler; frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ve ayrıca Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda: Son sınıf öğrencileri  sırasıyla Akıl-Sonuç Modeli, Öğretmen Etkililiği Eğitimi Modeli, Davranış Değişikliği Modeli, Glasser Modeli, Canter Modeli ve Kounin Modelini tercih etmektedir. Öğretmen adaylarının görüşleri Cinsiyetlerine göre; Canter Modeli Boyutunda, bölümlerine göre; Canter Modeli, Davranış Değişikliği Modeli ve Akıl-Sonuç Modeli boyutlarında  anlamlı farklılık göstermektedir. Araştırma sonuçları, Sınıf Yönetimi dersinin uygulamadaki sonuçlarının görülmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Öğretmen adayları,sınıf yönetimi,disiplin modelleri

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler