Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 1
Görüntüleme 166
İndirme 27
Sesli Dinleme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin ilkokul dördüncü sınıf trafik güvenliği dersi öğretim programına yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ ili Karakoçan ilçesinde görev yapan 23 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri açık-uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; ilkokul dördüncü sınıf trafik güvenliği dersi öğretim programının öğrencilerin günlük hayatlarında kullanacakları bilgiler kazandıklarını, kazanımların öğrencilerin seviyelerine uygun olduğunu, ünitelerin içeriğinin ve öğrenci ders kitabındaki metinlerin öğrenci seviyesine uygun olduğunu, öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan araç-gereçlerin yetersiz olduğunu, tamamlayıcı ölçme-değerlendirme araçlarını (performans, proje ölçeği, portfolyo gibi) kullandıklarını, dersle ilgili araç-gereçlerin temin edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma sonunda, bulgulara paralel olarak öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Trafik, Trafik güvenliği dersi, Program değerlendirme

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler