Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 13
İndirme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyelerinde Yozlaşma
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Yozlaşma; bireyin ahlaki, insani ve manevi değerlerle tezat oluşturacak eylemlerde bulunması ve benliğini bu yönde inşa etmesidir. Ruh-beden, birey-toplum ilişkisi ve bireyin farkındalık düzeyi yozlaşmanın ortaya çıkışı, ölçüsü ve şeklinde önemli rol oynar. Yozlaşma olarak görülen eylemin algılanışı/yorumlanışı kimi zaman evrensel bir niteliğe sahip olurken kimi zaman da kültüre, ulusal değerlere, bireyin sosyal statüsüne vb. göre değişiklik gösterir. Reşat Nuri Güntekin, 1917-1930 yılları arasında yazdığı hikâyelerinde Türk toplumunun günlük yaşamından kesitler sunarak insan doğası, devrin şartları, gelenek ve toplumsal normların birey ve topluma yansımalarını gerçekçi bir bakış açısıyla işler. Yazarın 41 hikâyesinde yozlaşma izleğine yer verdiği tespit edilmiştir. Çalışmada yozlaşmanın söz konusu hikâyelerdeki görünümü, bireye ve topluma yansıması, psikolojik ve sosyolojik arka planı irdelenmiştir. Giriş kısmında yozlaşmaya dair kuramsal bir çerçeve çizilirken, yozlaşmanın hikâyelerdeki görünümü altı alt başlık altında incelenmiştir. Çalışmanın birinci başlığında ihanet ve güven sendromunun kadın-erkek ilişkilerine ve aileye yansımaları üzerinde durulmuştur. İkinci başlıkta metalaşmanın insani ve manevi değerleri yok eden yönü ve para için her yolu mübah görme anlayışı ele alınmıştır. Üçüncü başlıkta dinin ve “dindarlık” kimliğinin toplumdaki yeri ve öneminin istismar edilmesi ele alınırken, dördüncü başlık devlet kurumlarının zihniyetindeki çürüme, memurların vazife bilincinden yoksunluğu meselesine ayrılmıştır. Modernleşmenin yüzeysel ve biçimsel algılanışı ile aydın ve köylü arasındaki uçuruma beşinci ve altıncı başlıklarda yer verilmiştir. Sonuç kısmında hikâyeler arasındaki benzerlik ve farklılıktan hareketle yozlaşmanın yapısı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Yeni Türk edebiyatı, Reşat Nuri Güntekin, hikâye, yozlaşma, birey, toplum

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler