Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 25
İndirme 7
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mleri̇nde Kültürel Boyutlarin Rolü
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde kültürel boyutların rolünü belirlemektir.  Araştırma nicel araştırma deseni kulanılarak yürütülmüştür. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören ve girişimcilik eğitimi almış son sınıf öğrencisi olan 200 kişiden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak anket tekniği ile veri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi SPSS programı aracılığıyla yapılmış olup betimsel istatistikler, Anova, faktör, korelasyon ve regresyon analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştrımadan elde edilen bulgulara göre, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, erillik-dişillik, denetim noktaları ve bireycilik-toplumsalcılık kültürel boyutlarının etkili olduğu belirlenmiştir.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler