Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 4
Kûfi̇ Çayi Boğazi’nin Doğal ve Tari̇hî Coğrafyasi (çi̇vri̇l/deni̇zli̇)
2001
Yazar:  
Özet:

Büyük Menderes Nehri ’nin önemli kollarından olan Kufi Çayı, başlangıç noktalarını Küçük Sincanlı Havzası'm çevreleyen yüksek kesimlerden almaktadır. Sandıklı Ovası'ndan geçerek Çivril havzasında bulunan Işıklı Gölü ’ne boşalan Kufi Çayı ’nın uzunluğu 98.1 km. olup, yağış alanı 2015 km.2 dir. Kufi Çayı, Sandıklı - Çivril havzası arasında yer yer boğaz karakterinde olan bir vadiden geçmektedir. Tektonik hareketlerin denetiminde açılmış olan bu vadi, yaklaşık 36 km. uzunluğunda ve azami 1-1.5 km. genişliğindedir. Bu vadinin oldukça dar ve derin olan kısımları Kufi Çayı Boğazı olarak adlandırılmaktadır. Kufi Çayı vadisi Çivril ile Sandıklı arasında ulaşım bakımından en elverişli topografik geçiş sahasını meydana getirmektedir. Vadinin taban genişliği ve eğimi ulaşım bakımından elverişli özelliklere sahiptir. Bu nedenle günümüzde olduğu gibi tarihî devirlerde de ulaşım amacıyla yararlanılmıştır. Hatta burası zaman zaman askerî yol olarak kullanılmıştır. 17 Eylül 1176 yılında Bizans İmparatoru Manuel Komnenos ile Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan arasında yapılan Myriokephalon savaşı kuvvetle muhtemel olarak bu boğazda cereyan etmiştir. Çünkü tarihi kayıtlarda tasvir edilen savaş yerinin coğrafi şartları ile Kufi Çayı Boğazı 'nın coğrafi özellikleri tamamen çakışmaktadır. Dolayısıyla Kufi Çayı Boğazı tarihî bir öneme de sahiptir. 

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler