Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
23

İNDİRME
22

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TEZKIRETÜ’L-MÜTEAHHIRÎN’IN YENI BIR NÜSHASI: BA‘Z-I MENÂKIB-I MEŞÂYIH-I SÂLIFE

2020 - Bilal GÜZEL - https://doi.org/10.29000/rumelide.705654

Özet:Tezkiretü’l-Müteahhirîn, was written by Enfî Hasan Hulûs Halvetî. In his work, Enfî Hasan explained the biography of the sheikhs and the mausoleums, whose majority lived in his period. Agâh Sırrı Levend gave information about the city vefayât-nâmes in the 'Works about Those Who Grew up in the Cities' section of the History of Turkish Literature. In the section he introduces Bursa vefeyat-names, Levend states that the work titled "Bursa’da Medfun Ba‘zı Meşâyıhın Menâkıbı" written by someone named Dervish Hasan is a Bursa vefeyat-name, then he briefly gave information about the author and explained the mentioned work. Agâh Sırrı Levend said that the only known copy of the work he introduced was registered in Ali Emîrî Millet Library, Şeriyye No. 1064. This information given by Agâh Sırrı Levend was later repeated in literary history and other sources. However, when the copy in question was examined, it was seen that the information given by Agah Sırrı Levend was incorrect. First of all, it was seen that the title of the work registered in Ali Emri Millet Library in Şeriyye number 1064 is "Baz-ı Menâkıb-ı Meşâyih-i Sâlife". Afterwards, it was understood that although the work was biographical in content, it was not a vefeyât-nâme as a species, and it did not have a direct connection with the city of Bursa, except for a few biographies. In the researches, it was noticed that the work introduced by Levend is an unknown copy of Tezkirüte'l-Müteahhirîn by Enfî Hasan Hulûs-ı Halvetî (d.1724). There are three known copies of Tezkirüte'l-Müteahhirîn. In this study, the fourth copy of Tezkirüte'l-Müteahhirîn, which has not been known so far, will be introduced. In the first part of the study, brief information about Enfî Hasan and his work is given. In the second part, the copy registered in Ali Emîrî Millet Library Şeriyye 1064 is introduced. At the end of the article, the translation text of two sample biographies taken from the copy and the first and last pages of the copy is included.

Anahtar Kelime:Tezkiretü’l-Müteahhirîn, Enfî Hasan, biography, hagiography

Bu Yayına Atıf Yapanlar