Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 132
 İndirme 69
 ASOS İndeks 1
 BookCites İndeks 3
Gi̇ri̇şi̇mci̇ Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mi̇ Üzeri̇ne
2017
Yazar:  
Özet:

Çalışma, literatürde girişimci kişilik özelliklerinin alt boyutları olarak belirlenmiş olan, başarma ihtiyacı, kendine güven, yenilikçilik, kontrol odağı, risk alma ve belirsizliğe karşı toleransın, girişimcilik eğilimine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda iki boyut arasındaki ilişki, etki düzeyi ve derecesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma üç temel konu esas alınarak geliştirilmiştir. Bunlardan birincisi, girişim ve girişimci kavramlarının tanımlanması, ikincisi girişimci kişilik özellikleri, üçüncü ise girişimcilik süreci aşamalarıdır. Bu bağlamda çalışma, girişimci kişilik özelliği boyutlarının, girişimcilik eğilimi üzerine etkisini incelerken gerek yeni girişimciler açısından gerekse yönetici ve hissedarların devam eden girişimlerinin farklı yapısal ve süreç yönetimi değerlendirmeleri yapılması açısından da önem taşımaktadır. Konuya ilişkin verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma İstanbul Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren 625 adet işletmede yönetici pozisyonunda çalışan toplam 270 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda girişimci kişilik özellikleri alt boyutları ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkinin tespitinde, başarı isteği, belirsizlik algısı ve girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Null
2017
Yazar:  
Özet:

null

0
2017
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler