Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 83
 İndirme 37
Gelişmiş Ülkelerde Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İ̇lişkisi
2018
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, 15 gelişmiş ülkede 1995-2014 dönemleri arasında finansal gelişme, ticari açıklık ve ekonomik büyümenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Analizde yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran yeni nesil panel veri yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, ilk olarak değişkenlerde ve modelde yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı araştırılmıştır. Daha sonra homojenlik testi uygulanmıştır. Serilerin durağanlık koşulu CADF birim kök testiyle incelenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Westerlund ve Edgerton (2007) testiyle analiz edilmiştir. Panel eşbütünleşme testi sonucunda, finansal gelişme, ticari açıklık, ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği arasında uzun dönemli ilişki olduğu görülmüştür. Dumitrescu-Hurlin Granger nedensellik testinde; finansal gelişmeden gelir eşitsizliğine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Ekonomik büyüme, ticari açıklık ile gelir eşitsizliği arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Null
2018
Yazar:  
Özet:

null

0
2018
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler