Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 1
GÖRÜNTÜLEME 88
İNDİRME 63
SESLİ DİNLEME 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Öğrenci̇ Hemşi̇releri̇n Eki̇p Çalişmasina İli̇şki̇n Tutumlari
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Bu çalışma öğrenci hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu araştırma 2017-2018 bahar yarıyılında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde yapılmıştır. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan 92 hemşirelik 4. sınıf öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Özellikler formu ve Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik hesaplaması, ortalama ölçüleri, Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. EÇTÖ puan ortalaması 140 puan üzerinden 111,65±13,78 olarak belirlenmiştir. Öğrenci hemşirelerin EÇTÖ alt boyutlarından en yüksek puanı “liderlik” (24,92±4,34) alt boyutundan, en düşük puanı ise “karşılıklı destek” (17,64±3,06) alt boyutundan aldıkları saptanmıştır. Öğrencilerin ekip çalışmasına ilişkin tutumlarını, meslek seçiminde etkili olan kişi, motivasyon düzeyi ve sağlık ekibinin bir lideri olması gerektiğini düşünme gibi değişkenlerin etkilediği saptanmıştır (p<0.05). Öğrenci hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin tutumlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrenci hemşirelerin etkin ekip çalışmasının desteklenmesine yönelik eğitimlerin artırılması ve girişimlerin yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler:

Öğrenci hemşire, Tutum, Ekip çalışması

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler