Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
118

İNDİRME
84

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ KLINIK STRES DÜZEYLERININ VE ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESI

2019 - Cemile SAVCI ; Yurdanur KARAASLAN, Nuray TURAN - https://doi.org/10.26449/sssj.1666

Özet:Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup, birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamanın ilk günü yaşadıkları stres düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlenmek amacı ile gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılları arasında İstanbul ilinde, bir eğitim ve araştırma hastanesinde bulunan hemşirelik lisans programının Hemşirelik Esasları dersinin klinik uygulama eğitimi kapsamında farklı üniversitelerin 238 birinci sınıf hemşirelik öğrencileri oluşturdu. Örneklemini ise, araştırma kriterlerini karşılayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 225 lisans birinci sınıf öğrencisi oluşturdu. Veriler; Öğrenci Soru Formu ve Pagana Klinik Stres Anketi (KSA) aracılığı ile toplandı. Araştırmanın uygulanabilmesi için kurum izni ve etik kurul onayı alındı. Elde edilen veriler, bilgisayarda uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edildi. Öğrencilerin %95.6’ının 17-21 yaş arasında, %86.2’inin kız olduğu ve %75.1’inin klinik uygulama için kendini hazır hissettiği belirlendi. Öğrencilerin KSA toplam puan ortalaması 28.25±9.72, KSA alt boyutları puan ortalamasının ise; Tehdit 6.69±4.25, Mücadele 14.54±5.69, Zarar 2.95±3.15 ve Yarar 4.06±2.16 olarak bulundu. Klinik uygulama için hazır olduğunu hissedenlerin Mücadele ve Yarar alt boyut puan ortalaması, hazır olduğunu hissetmeyenlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0.05; p<0.01). Öğrencilerin nispeten düşük düzeyde klinik stres yaşadıkları belirlendi. Klinik uygulama süresince yaşamaktan korktuğu deneyimler arasında “hastaya zarar verme”nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sonuçlar doğrultusunda; klinik ortama benzer öğretim alanlarında öğrencilerin kendilerini daha hazır hissetmelerinin sağlanması, kliniğin genel yapısı (fiziksel yapısı, klinik ekibi, kurallar) konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelime:Hemşirelik öğrencileri, klinik stres, etkileyen faktörler

Bu Yayına Atıf Yapanlar