Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
2

GÖRÜNTÜLEME
39

İNDİRME
27

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖĞRENCILERIN BAKIŞ AÇISIYLA HAYAT BOYU ÖĞRENME: NITEL ÇALIŞMA

2016 - Aybala ÇAYIR, Hatice DEĞİRMENCİ GÜNDOĞMUŞ - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.9512

Özet:Öğrenme insanoğlunun varoluşuyla başlayan bir süreçtir ve insan için öğrenme hayat boyu devam eden bir olgudur. Hızla değişen teknoloji, bilginin aynı hızla yenilenmesi sonucunda bireylerin bu hıza yetişebilmesi ve ayak uydurabilmesi için yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olması önemlidir. Çünkü bilgi ve bilgelik çağı olarak kabul edilen 21.yüzyılda bireyden beklenen sürekli değişen ve yenilenen bilgiye sahip olması ve sahip olduğu bilgiyi hayatına aktarabilmesidir. Birey ancak yaşam boyu öğrenme yetisine sahip olarak bu beceriyi kazanabilir. Yaratılış gereği zaten bir öğrenme mekanizmasıyla var olan insanın hayat boyu öğrenme aynı zamanda doğal eğilimidir ve insan öğrenmeye zorunlu olarak programlanmış bir varlıktır. Bireylerin hayat boyu öğrenebilme becerisini kazanmış olarak eğitim kurumlarından mezun olabilmeleri, ülkemizin bir bilgi toplumuna dönüşmesi ve insan kaynaklarının güçlenmesi adına hayati bir öneme sahiptir. Bu önem çerçevesinde üniversite öğrencilerinin “hayat boyu öğrenme” kavramına yükledikleri anlamları tespit edebilmek amacıyla, sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin, hayat boyu öğrenme kavramına yönelik bilgi düzeyleri belirlenmek istenmiştir. Çalışma grubunu Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 101 öğretmen adayı oluşturmuştur. Durum çalışması olarak tasarlanan çalışmada veriler “Hayat boyu öğrenme sizin için ne ifade ediyor?” sorusunun yazılı olarak cevaplanması ile elde edilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi aşamaları izlenerek değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre “öğrenmenin zamanı”, “öğrenmenin yeri”, “insanın varoluştan getirdiği özellikleri”, “kendini geliştirmek”, “bireysel çaba”, “yaşamı devam ettirmek ve değişen şartlara uyum sağlamak”, “öğrenmenin doğası” ve “mutlu olmak” olarak adlandırdığımız 8 tema grubuna ulaşılmıştır. Son olarak bulgular ilgili literatür ışığında yorumlanmıştır.

Anahtar Kelime:Hayat boyu öğrenme, Sınıf öğretmeni adayı, Nitel çalışma

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.