Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 1
Görüntüleme 156
İndirme 74
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ve Özelliklerinin Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2017
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve özelliklerini bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelemektir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim gören Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Veri elde etmek için, Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For The Social Science) Version 22 programı kullanılarak ‘’Keşifsel Faktör Analizi’’ yoluyla alt boyutlara ayrılmıştır. Karşılaştırmalı istatistik analizlerinden faydalanılarak alt boyutların katılımcılara ilişkin sosyo-demografik özellikler bakımından anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Ayrıca, alt boyutlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ‘’Pearson Korelasyon’’ analiziyle belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, girişimcilik ölçeği alt boyutlarından bazılarında, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin karşılaştırılması bakımından anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, korelasyon analizi sonucu girişimci kişilik özellikleri olarak da değerlendirilebilen alt boyutlar arasında doğrusal ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Girişimci Kişilik Özellikleri, Üniversite Öğrencileri

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler