Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
35

İNDİRME
8

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA HERPES ZOSTER İNFEKSIYONU

2012 - Zeynep Topkarcı, Bilgen Erdoğan, Tolga Erkum, Murat Yılmaz - https://doi.org/10.5350/BTDMJB201208405

Özet:Amaç: Latent varisella zoster virüs reaktivasyonuna bağlı oluşan Herpes zoster (HZ) çocukluk çağında nadir görülmektedir. Çalışmamızın amacı kliniğimizde HZ tanısı alan çocukların klinik özelliklerinin, eşlik eden hastalıkların, tedavi ve komplikasyonların belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Ocak-Aralık 2011 tarihleri arasında kliniğimizde HZ tanısı alan 0-15 yaş arası hastalar yaş, geçirilmiş varisella infeksiyonu, dermatomal tutulum, klinik bulgular, eşlik eden hastalık, ortaya çıktığı ay, komplikasyon gelişimi ve tedavi açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 10 erkek, dört kız toplam 14 hasta alındı. Ortalama yaş sekiz bulundu. Klinik ve laboratuar değerlendirmeyle hastalarımızda immunsupresyon veya ek hastalık saptanmadı. Geçirilmiş varisella infeksiyonu öyküsü olmayan tek olgunun da kardeşlerinde suçiçeği geçirme öyküsü vardı. Olgularımızın dokuzunda torasik, üçünde lomber, birinde sakral ve birinde de trigeminal dermatom tutulumu vardı. En sık yakınma kaşıntı (6 hasta) ve hafif ağrı (5 hasta) olurken üç hastanın şikayeti yoktu. HZ en sık Ocak ve Ağustos aylarında görüldü. Tedavide hastalarımızın ikisine parenteral, altısına oral asiklovir verilirken dördüne oral valasiklovir verildi. Hastalarımızda postherpetik nevralji veya ek komplikasyon gelişmedi. Sonuç: HZ diğer açıdan sağlıklı çocuk olgularımızda gözlenmiştir. Ağrı erişkine göre nadiren eşlik etmekte ve daha hafif şiddette seyretmektedir. Postherpetik nevralji çocuk olgularda gözlenmemiştir. HZ sağlıklı çocuklarda da görülebileceğinden, hikayesinde özellik olmayan ve fizik muayenesi normal olan çocuklarda ayrıntılı tetkiklerin gerekli olmayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelime: Herpes zoster, çocuk, varisella zoster virüs

Bu Yayına Atıf Yapanlar