Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
50

İNDİRME
32

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ORTAOKULLARDAKI YARATICI DRAMA ETKINLIKLERININ FEN MERAK DUYGUSUNA ETKISI

2019 - Aslı SARIŞAN TUNGAÇ,Belgin BAL İNCEBACAK,Süleyman YAMAN -

Özet:Bu çalışmanın temel amacı yaratıcı drama uygulamalarının öğrencilerin fen bilimlerine yönelik merak duyguları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından öntest-sontest tek gruplu deneysel desen ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak orijinali Harty ve Beall (1986) tarafından geliştirilmiş olup Türkçe’ye uyarlaması Serin (2010) tarafından yapılan Fen Merak Ölçeği (FMÖ) kullanılmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bilimsel içerikli drama etkinlikleri dört hafta boyunca üçer saatlik oturumlar şeklinde uygulanmıştır. Fen Merak Ölçeği ise çalışma grubundaki öğrencilere 12 saatlik drama atölyesi uygulamasının öncesinde ve sonrasında olmak üzere toplam iki kez uygulanmıştır. Veri analizinde varyans analizi tekniği kullanılmış, öğrencilerin drama öncesi almış oldukları toplam puan ile uygulama sonrasında almış oldukları toplam puanlar arasındaki fark irdelenmiştir. Bu çalışmanın katılımcı grubunu Milli Eğitim Bakanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından desteklenmiş olan “Yaratıcı Drama ile Tanışıyoruz” projesi kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş olan 3 okul içerisinden 30’u erkek, 37’si kız olmak üzere toplamda 67 öğrenci ile çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda katılımcı grup üzerinde yapılan etkinlikler ve elde edilen bulgulara dayanarak yaratıcı drama etkinliklerinin katılımcı grupta yer alan bireylerdeki fene yönelik merak duygusunu arttırdığı söylenebilir. Yaratıcı drama ile ilgili olarak yapılan kimi çalışmalar incelendiğinde bu etkinliklerin feni öğrenme sürecine olumlu etkileri olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmanın sonucu da alanyazında yer alan çalışmalar ile paralellik göstermektedir.

Anahtar Kelime:yaratıcı drama, fen, merak

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.