Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
85

İNDİRME
34

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
MODA ENDÜSTRISININ GIYILEBILIR TEKNOLOJI TASARIMLARI

2019 - Nursen Geyik Değerli - https://doi.org/10.21733/ibad.500289

Özet:Endüstri devrimi ile sarsıcı gelişmeler yaşanmıştır. Bu devrime destek sağlayan ana endüstrilerden tekstil endüstrisi, üretimde işbölümünün başlaması ve sürekli artan üretim miktarları ile çok hızlı bir ivme kazanmıştır. Günümüzde ise tekstil ve moda endüstrilerinin, 4. Sanayi Devrimi yani Endüstri 4.0 ile bütünleşme gayreti içinde olduğu ve teknoloji kullanımına yoğunlaştığı görülmektedir.Tekstil ve moda endüstrilerinin işleyiş biçimini değiştirmeye çalışan markalar ve tasarımcılar,  teknoloji firmaları ile işbirliğine ve yüksek teknolojiye önem vermektedirler. Diğer yandanson teknolojileri kullanan tekstil ve moda endüstrilerinin firmaları,  bu alana giriş yapmak isteyen teknoloji firmaları ile rekabet halindedirler. Teknoloji, giysilerin üretim şekillerini ve bireylerin giysilerden beklentilerini değiştirmiştir. Yüksek modadan  (Haute Couture) teknoloji odaklı modanın yarattığı yüksek teknolojili modaya (“Haute-Tech” Fashion)  dönüşüm ile aslındabüyük devrimlerden biri yaşanmaktadır.Bu çalışmada; giyilebilir teknoloji tasarımları tarihinden örnekler ile günümüz moda endüstrisinin öncü markalarının ve teknoloji firmalarının ortaya koyduğu disiplinler arası giyilebilir teknoloji tasarımları yer almaktadır. Moda ve teknoloji endüstrilerinin güncel moda tasarım ürünleri örnekler üzerinden incelenmektedir. 

Anahtar Kelime:Tekstil, Moda, Tasarım, Yüksek Teknolojili Moda

Bu Yayına Atıf Yapanlar