Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 2
Görüntüleme 140
İndirme 64
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazalarinin Anali̇zi̇ ve Bu Kazalara Neden Olan Etkenleri̇n İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Sanayi ve teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte işyerlerinde makineleşme yaygınlaşmaktadır. Bu durum çalışanların iş yerlerinde yeni tehlikelere maruz kalmasına neden olmaktadır. Hem maddi hem de manevi kayıplarla sonuçlanan iş kazaları işyerlerinde istenmemektedir. Bu kazaların önlenmesi için alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada ülkemizdeçok iş kazasının yaşandığı dört sektörden birisi olan inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları ve bu kazalara neden olan etkenler incelenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun(SGK) yayınlamış olduğu 2004-2016 yılları arasında meydana gelmiş iş kazası verileri kullanılmıştır. Ayrıca hem inşaat sektöründe hem de Türkiye genelinde yaşanan iş kazalarının her yıl için Kaza Sıklık Oranı(KSO), Kaza Ağırlık Oranı(KAO) ve Kaza Olabilirlik Oranı(KOO) değerleri hesaplanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda inşaat sektöründe yaşanan iş kazası sayıları Türkiye genelinin ortalama %11,22’sini oluştururken ölümlü iş kazası sayıları ortalama %31,35’ini oluşturduğu görülmüştür. Yine inşaat sektöründe ortalama kaza olabilirlik oranlarının iş kazası sayısı için Türkiye geneline yakın değerlerde, ölümlü iş kazası sayıları için Türkiye genelinin iki katından daha fazla oranda olduğu görülmüştür. İnşaat sektörü ülkemiz için yaşanan iş kazaları bakımındanölümcül sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. İnşaat sektöründe yaşanan kazaların nedenleri incelendiğinde insan düşmesi faktörününçok iş kazasına ve ölüme neden olan etken olduğu görülmektedir. Bu sebeple inşaat sektörü çalışanlarının özellikle verimli bir yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca çalışanlar işyerlerinde karşılaşabilecekleri tehlike ve risklere karşı bilgilendirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin önemi hususunda tüm çalışanlar bilinçlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler:

İnşaat sektörü, iş kazası, kaza olabilirlik oranı, SGK

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler