Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 61
 İndirme 36
Girişimcilik Dersinin Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi
2018
Yazar:  
Özet:

Devletin ekonomik faaliyetlerden elini çekmekte olduğu ve girişimcilerin bu boşluğu doldurmalarının beklendiği günümüzde, yenilik yaratacak, hızlı değişime ayak uydurabilecek girişimcilere duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Literatürde bilgiye dayalı e-ekonomi veya aynı anlama gelmek üzere yeni ekonomik sistemden söz edilmektedir. Yeni ekonomik sistemde e-ticaret, e-iş, e-girişimcilik, dijital işletmeler, sanal mağazalar, sanal üretim gibi kavramlar ortaya çıkıp hızla yayılmaya başlamışlardır. Bunun yanı sıra hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler sermaye yetersizliği, ekonomik durgunluk, işsizlik, enflasyon gibi temel ekonomik sorunlarla da karşı karşıya bulunmaktadırlar. Yapılan araştırmalar bu sorunların çözüm yolunun girişimcilik ve girişimci kişiliğin canlandırılmasıyla olanaklı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle günümüzde birçok ülke “girişimci ekonomi” oluşturabilmek için çabalamaktadır. Girişimcilik ülke ekonomileri açısından önem kazanmaya başlayınca bu alanda eğitime duyulan ihtiyaç da artmıştır. Eğitim kurumları ve çeşitli sivil toplum örgütleri toplumda girişimci bir kültür oluşturabilmek ve girişimci kişiliğe sahip bireylerin sayısını arttırarak konuyla ilgili farkındalık yaratabilmek için eğitim programları hazırlamakta veya girişimciliği bir ders olarak eğitim programlarına koymaktadırlar. Bu ve benzer uygulamaların bireylerin girişimcilik eğilimlerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini, girişimcilik ile ilgili algı ve değerlendirmelerini belirleyerek bu algı ve eğilimin girişimcilik dersi alıp almama kriterine göre nasıl farklılaştığını görebilmek için Kırgızistan’da Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Türkiye’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin ders alma kriterine göre algı ve tutum farklılıkları çok değişkenli istatistiksel tekniklerle araştırılmıştır.     

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler