Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 77
 İndirme 40
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Toplumsal İhtiyaçları Karşılama Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri (diyarbakır İli Örneği)
2011
Dergi:  
Milli Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının sosyalihtiyaçları karşılama düzeyine ilişkin sınıf öğretmenleri ile sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma 2007-2008 eğitim-öğretimyılında Diyarbakır ilinde 94 ilköğretim okulunda görev yapan 631 sınıf öğretmeni, 144 Sosyal Bilgiler öğretmeni olmak üzere toplam 775 öğretmen üzerindeyürütülmüştür. Veriler 21 maddelik beşli Likert tipi bir ölçekle toplanmıştır.Maddeler geçerlik ve güvenirlik analizleri için ilk önce 104 öğretmen üzerindedenenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.957, KMO değeri0.958, Bartlett testi de 12638,030 olarak hesaplanmıştır. Veriler kıdem, branş veokulun sosyo-ekonomik düzeyi açısından değerlendirilmiştir. Veri analizindeAnova, t testi, KWH, MWU ve LSD testleri kullanılmıştır. Programı, meslekteyeni olan öğretmenler deneyimli olanlardan, Sosyal Bilgiler öğretmenleri desınıf öğretmenlerinden daha etkili bulmuşlardır. Okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre görüşler farklılaşmamıştır. Öğretmenlere konferans, hizmet-içi eğitimseminerlerinin verilmesi ve okulların gerekli fiziksel donanıma kavuşturulmasıgibi önerilerde bulunulmaktadır

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler