Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 34
İndirme 14
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Değerden İllüzyona: Para, Kredi̇, Banka
Yazar:  
Yıl:  
2017
Özet:

Her dönemde para konusundaki fikirler, ciddi tartışmalara neden olmuştur. Bir taraftan filozoflar ve din adamları para konusuna etik açıdan yaklaşıp, paraya ve maddiyata önem veren kişilerin giderek ahlaktan uzaklaşan bir yaşam sürdüklerini öne süren eserler vermişlerdir. Diğer taraftan da ekonomik hayatta paranın oynadığı role vurgu yapıp öven iktisatçı ve maliyeciler, uzlaşmaz bir tartışmanın kutuplarını oluşturmuşlardır. Tarih boyunca para konusundaki karşıt iki görüş, sürekli bir çatışma içinde olmuştur. 1790’lardan sonra para kavramı klasik iktisatçıların temel tartışma konularının başında yer almıştır. Özellikle 1793-1797 yılları arasında ortaya çıkan ciddi finansal kriz, dönemin iktisatçılarının bankacılık sistemi ve para konusundaki düşüncelerinde köklü değişikliklere neden olmuştur. Bu çalışmada, para teorisinin gelişme evresi, önde gelen iktisatçıların açıklamalarıyla birlikte ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Ekonomi, Felsefe, Değer

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler