Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 66
İndirme 12
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Kroni̇k Obstrükti̇f Akci̇ğer Hastaliği Tanisi ile Taki̇p Edi̇len Hastada Nadi̇r Bi̇r Bakteri̇yel Pnömoni̇ Etkeni̇; Gemella Haemolysans
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Bu raporda; KOAH tanısı ile takip edilen bir hastanın trakeal aspirat kültüründen saf olarak üretilen nadir karşılaşılan bir etken olan Gemella haemolysans’ın neden olduğu pnömoni tablosu sunulmuştur. Olgumuz; 5 yıldan beri KOAH tanısıyla takip edilen 67 yaşında erkek hasta olup, artan öksürük ve yükselen ateş şikayeti ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvurmuştur. Muayenesinde dinlemekle solunum seslerinde kabalaşma, ekspiryumda uzama, sağ akciğer üst bölümde ralleri olduğu saptanmıştır. Laboratuvar testlerinde; eritrosit sedimentasyon hızı: 98 mm/h ve tam kan sayımı: Lökosit: 9980/ml iken, akciğer grafisinde sağ akciğer üst zonda opasite olduğu görülmüştür. Trakeal aspirat örneğinin gram boyamasında; yoğun (her alanda 25 den fazla) polimorf nüveli lökositler ve gram pozitif koklar görülmüştür. Trakeal aspirat örneğinin kültüründe koyun kanlı agar besiyerinde alfa-hemoliz oluşturan, büyük ve mat S tipi saf koloniler üremiştir. Kütle spektrometresi yöntemi ile bu bakteri Gemella haemolysans olarak tanımlanmıştır. Antibiyotik duyarlılık testi sonucuna göre bu bakteri; levofloksasin ve erithromisine karşı dirençli iken benzilpenisilin, ampisilin, sefotaksim, tetrasiklin, gemifloksasin, klindamisin ve seftriaksona karşı duyarlı bulunmuştur. Hastaya 7 gün süreyle 1X1 320mg gemifloksasin tedavisi uygulanmış ve bu tedavi sonrasında hastanın kliniğinde düzelme sağlanmıştır. Sonuç olarak;  G. haemolysans, diğer nadir karşılaşılan enfeksiyon etkenlerinde olduğu gibi yoğun bakımda hastalar başta olmak üzere altta yatan bir hastalık ve immünyetmezlik olan hastalarda fırsatçı patojen olabileceği akılda tutulmalıdır. Ayrıca bu bakterinin bazı antibiyotiklere dirençli olduğu bilindiğinden mutlaka antibiyotik duyarlılık testlerine göre tedavi yönlendirilmelidir.      

Anahtar Kelimeler:

Gemella haemolysans, pnömoni, KOAH, fırsatçı patojen

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler