Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
26

GÖRÜNTÜLEME
40

İNDİRME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
WEB DESTEKLİ ETKİN ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERSE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

2006 - Y Deniz ARIKAN -

Özet:Araştırmanın amacı Web destekli etkin öğrenmenin öğretmen adaylarının derse yönelik tutumları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır Araştırmada denenceyi test etmek için kontrol gruplu ön test son test deseni kullanılmıştır Araştırma Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 2005 2006 öğretim yılı bahar döneminde Bilgisayar Ağları ve İletişim dersini alan 3 sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür Deney grubunda 27 kontrol grubunda 26 öğrenci araştırma sürecine katılmıştır Deney ve kontrol grubuna öntest sontest izleme testi olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Bilgisayar Ağları ve İletişim dersine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır Deney grubunda dersler web destekli etkin öğrenme uygulamaları kontrol grubunda ise geleneksel uygulamalarla işlenmiştir Tutum ölçeğine ilişkin verilerin çözümlenmesinde tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans analizi ve karşıtlık analizi kullanılmıştır Verilerin çözümlenmesinde SPSS 13 istatistik paket programından yararlanılmıştır Tutum ölçeğine ilişkin verilerin çözümlenmesinden elde edilen sonuçlarda; deney ve kontrol gruplarının tutum ölçeği puanları arasında öntest ile izleme testi arasında p

Anahtar Kelime:Web destekli öğrenme, Öğretmadayları eğitimi, Çevrimiçi öğrenme, Web destekli etkin öğrenme

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.