Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 65
İNDİRME 22
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisi Kazandırmada Filmlerin Kullanımı / The Use Of Films To Help Students Gain Speaking Abılıty In Teaching Turkish As A Foreign Language
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Dil öğretiminde işitsel ve görsel araçların kullanımı ve faydaları bilinen bir olgudur. Bu araçların başında da filmler gelmektedir. Yapılan araştırmalarda dil öğretiminde filmleri kullanmanın yabancı dil öğrencilerinin diğer dil becerilerinde olduğu gibi konuşma becerilerinin gelişmesinde de etkili olduğu görülmüştür. Yapılan alan yazın taramasında filmlerin yabancı dil öğretiminde kullanımı ve bu konuda yapılan bir çok çalışma varken ülkemizde çok az çalışma yapıldığı ve bunun da yeterli olmadığı görülmüştür. Bu da çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, filmler yoluyla Yabancılara Türkçe öğrenenlerin konuşma becerilerinin geliştirilmesi konusu irdelenmiş ve öğretmenlerin yabancılara Türkçe derslerinde kullanabilecekleri, filmler yoluyla konuşma becerilerinin geliştirilmesine dönük etkinlik örnekleri sunulmuştur. Anahtar Kelimler: Konuşma, film, yabancı dil, etkinlik. Abstract: The use and utility of audiovisual tools in language teaching is a known phenomenon. Films are the most leading tools. It has been found out that using films in language areas effect the development of the speaking skill of the foreign language learners as the other language skills. In the body of literature, it is seen that there are few studies in our country and it is not enough while there is a lot of studies on the use of films in the foreign language teaching in the world. This demonstrates the importance of this study. In this study, the development of speaking skills of foreign students who learn Turkish through films was examined and samples of activities aimed at improving the skills of speaking through films, which teachers can use in foreign language Turkish lessons were offered. Keywords: Speaking, film, foreign language, activity. Makale Geliş Tarihi: 28.11.2016 Makale Kabul Tarihi: 23.12.2016

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler