Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
19

İNDİRME
21

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL FARKINDALIKLARININ SOSYO-DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERI AÇISINDAN İNCELENMESI

2018 - Meryem Nur AYDEDE YALÇIN,Barış ÇAYCI - https://doi.org/10.24315/trkefd.316242

Özet:Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çevresel farkındalıklarının sosyo-demografik özellikleri açısından incelenmesidir. Araşltırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 550 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu’ ile Okur-Berberoğlu (2015) tarafından geliştirilen ‘Çevresel Farkındalık Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde t-testi, Anova, çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kız öğrenciler, çevre konusunda etkinliklere katılan öğrenciler ve daha önceki dönemlerde çevresel bir sorunla karşılaşmış öğrenciler lehine anlamlı farkındalık bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının çevresel farkındalıklarınıngüçlü yardayıcıları olarak çevre konusunda etkinliklere katılma ve daha önceki dönemlerde çevresel bir sorunla karşılaşmış olma değişkenleri bulunmuştur.

Anahtar Kelime:Çevresel farkındalık, sosyo-demografik özellikler, öğretmadayları, çevre eğitimi

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.