Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 40
 İndirme 24
Algılanan Örgüt İkliminin Etik Olmayan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
2011
Dergi:  
Trends in Business and Economics
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın temel amacı; algılanan örgüt iklimi türlerinin etik olmayan davranışlar üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Söz konusu araştırmada üç boyutta incelenen örgüt ikliminin (yapı ve açıklık, kişiler arası ilişkiler, çalışma ortamı ve risk), dört grupta incelenen etik olmayan davranışlar (görevin kötüye kullanımı, dürüst olmama, kişiler arası olumsuz ilişkiler ve güvensizlik ve saygısızlık) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmada iki model geliştirilmiştir. Birinci modelde algılanan örgüt ikliminin sırasıyla kişiler arası olumsuz ilişkiler ve güvensizlik (R2=0.453), görevin kötüye kullanımı (R2=0.212), saygısızlık (R2=0.197) ve dürüst olmama (R2=0.017) üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. İkinci modelde ise, etik olmayan davranışlara neden olan örgüt iklimi türlerinin de sırasıyla kişiler arası ilişkiler (R2=0.385), yapı ve açıklık (R2=0.245) ve çalışma ortamı ve risk (R2=0.111) üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak algılanan olumsuz örgüt ikliminin örgütlerdeki etik olmayan davranışların önemli nedenlerinden biri olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

A Research Aimed At Determining The Effects Of The Unethical Behavior Of The Perceived Organization Climate
2011
Yazar:  
Özet:

the main purpose of this research is to detect the effects of the non-ethical behaviors of the perceived organization climate of three sizes in this research, the structure and clarity of the organization climate examined in interpersonal relations working environment and risk in four groups of non-ethical behaviors of the task is not to be honest, the negative relations between people and non-reliability and disrespect, and two models were developed in the research that the organization climate, which is perceived in the first model, respectively, negative relations between people and the abuse of the r20453 task r20212 unrespectfulness r7 and honest relations, and non-impactivable climate in the second structure of non-governmental structure, which is caused by non-employment of non-employment, and non-employmentary climate, and non-employment, and non-employmentary climate in the second structure, respectively, and non-employment of non-employment, in the second climate control of non-employment, in the second structure, and non-employment, and non-employed climate, in the second

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Trends in Business and Economics

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 166
Atıf : 81
2022 Impact/Etki : 0.222
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
243/509

Trends in Business and Economics