Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 16
GÖRÜNTÜLEME 78
İNDİRME 24
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanı Özelliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2010
Özet:

Bu çalışmanın iki amacı vardır. İlk amaç, tercih edilen öğretim elemanlarının uzmanlık alanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın ikinci amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak öğretim elemanlarının benimsenen ve benimsenmeyen özelliklerini tespit etmek olmuştur. Çalışma 2010–2011 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Balıkesir Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya basit tesadüfi örnekleme tekniği ile seçilen 134 4.sınıf ilköğretim matematik öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları tarafından rol model seçilen 10 öğretim elemanın uzmanlık alanları ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Nitel veriler içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Benimsenen ve benimsenmeyen öğretim elemanı özellikleri şu temalar altında toplanmıştır: (1)Kişisel özellikler, (2)iletişim becerileri, (3)dersin işlenişine yönelik özellikler,  (4)sınıf yönetimi, (5)konu alanına yönelik özellikler ve (6)ölçme ve değerlendirme özellikleridir.

Anahtar Kelimeler:

İlköğretim matematik öğretmadayları, öğretim elemanı özellikleri, öğretmyetiştirme

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler