Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 20
Görüntüleme 442
İndirme 48
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Ülkelerin kalkınması, gelişmesi ve refah seviyesi yüksek bir toplum olması, sahip oldukları girişimci sayısına bağlıdır. Girişimci sayısını arttırmak konusunda üniversiteler önemli rol oynamaktadır. Yapılan birçok araştırmada üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın amacı ise demografik değişkenler açısından üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki 307 öğrenci oluşturmaktadır. 231 öğrenciye uygulanan anket analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda t testi ve varyans analizleri uygulanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlarda öğrencilerin girişimcilik eğilimine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca bazı demografik değişkenlerin girişimcilik eğilimini etkilediği bulunmuştur. Örneğin erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha çok yenilikçi oldukları ve kendilerine güvendikleri tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Girişimci, Girişimcilik Eğilimi, Demografik Özellikler, Kafkas Üniversitesi.  

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler