Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 61
 İndirme 12
 Sesli Dinleme 2
Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Pleistosen buzullaşmalarının jeomorfolojik özellikleri ve optik uyarmalı lüminesans (OSL) ile yaşlandırılması
2017
Dergi:  
Türk Coğrafya Dergisi
Yazar:  
Özet:

Batı Toroslarınyüksek ikinci zirvesine (Uyluk T. 3014 m) sahip olan Akdağ, batıda Eşen Ovası (60 m) doğuda Elmalı Ovası (1100 m) arasında yer alan ve 2700 m üzerinde birçok zirve barındıran, çevresine göre oldukça yüksek bir kütle görünümündedir. Akdağ Kütlesi’nde Kuvaterner’de meydana gelen buzul şekillerini incelemek ve OSL ile tarihlendirmek çalışmanın temel amacıdır. Bu çalışmada coğrafi bilgi sistemleri ve morfometrik analizler, OSL tarihlendirme yöntemi ve sedimantolojik analizlerden faydalanılmıştır. Akdağ Kütlesi’nin jeomorfolojik gelişiminde birden fazla etken ve sürecin rolü olmuştur. Bu süreçlerin başında karst, buzul, tektonik ve flüviyal gelmektedir. Akdağ Kütlesi’nde etkili olan Pleistosen buzullaşmaları, büyük ölçüde karstik yapıya uyumlu gelişmiş ve 2500 m ve üzerindeki paleo-karstik depresyonlarda kalın plato buzulları oluşmuştur. Akdağ Kütlesi’nde üçü büyük, beş buzul vadisi tespit edilmiştir. Bu buzul vadileri gelişmiş sirklerle başlayıp 2500 m seviyelerinde paleokarstik depresyonlara uyumlu olarak düşük eğimli, geniş tabanlı ve büyük ölçüde taban ve yanal morenleri ile kaplı iken 2500 m seviyelerinden sonra vadiler daralıp klasik tekne vadi formu alıp 2000 m seviyelerinde cephe morenleri ile sonlanırlar. Akdağ Kütlesi’nde morenlerden alınan örneklere ait OSL tarihlendirmelerinde 17-21 bin yaşları çıkmıştır ki bu da son buzul dönemi MIS 2 ye denk gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler:

The ageing of Pleistosen glaciations in the middle mass (West Toros) with geomorphological characteristics and optic-stimulating luminosity (OSL)
2017
Yazar:  
Özet:

With its second high summit (October T. 3014 m), Akdağ is in a very high mass appearance compared to its surrounding area, located between the Eşen Ovası (60 m) east of the Apple Ovası (1100 m) and containing many heights over 2700 m. The main objective of the study is to study the ice shapes that occur in the Quaterner in the Mediterranean Mass and to date with OSL. In this study, geographical information systems and morphometric analyses, OSL datation method and sedimantological analyses were used. There have been several factors and processes in the geomorphological development of the body mass. At the beginning of these processes, the karst, ice, tectonic and fluvial come. The Pleistosen glaciations, which are effective in the midst mass, have been developed to a large extent in harmony with the carstical structure and have formed thick platonic glaciations in paleo-carstical depression at 2500 m and above. Three large, five ice valleys have been detected in the Mediterranean Mass. These ice valleys start with advanced circles and are covered with low-wing, broad-based and largely ground and side-more mores in accordance with paleocartistic depression at 2500 m levels, while after 2500 m levels, the valleys shrink and take the classic boat valleys shape and end with front mores at 2000 m levels. The OSL dates of the samples taken from the morena in the Medjugorje mass are 17-21 thousand years old, which is equal to the last ice period MIS 2.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Türk Coğrafya Dergisi

Alan :   İlahiyat

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 134
Atıf : 149
Türk Coğrafya Dergisi