Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 9
GÖRÜNTÜLEME 126
İNDİRME 54
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Tahmi̇n Et–gözle–açikla Yöntemi̇ İle Desteklenmi̇ş Yansitici Düşünmeye Dayali Etki̇nli̇kleri̇n 7. Sinif Öğrenci̇leri̇ni̇n Fen ve Teknoloji̇ Dersi̇ne Yöneli̇k Tutumlarina Etki̇si̇
Yazar:  
Yıl:  
2012
Özet:

Bu araştırmada Tahmin Et-Gözle-Açıkla stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünmeye dayalı etkinliklerin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Bu amaca uygun olarak araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülmüştür. Araştırma ön tutum ölçeğinden aldıkları puanları birbirine denk olan iki 7. sınıf üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada deney grubunda TGA destekli yansıtıcı düşünme etkinliklerine göre öğretim yapılırken kontrol grubunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinlikler uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Kaya (2002) tarafından geliştirilen fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin ön tutum-son tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin ön tutum-son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında son tutum puanları lehine bir fark olduğu belirlenmiş, ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Araştırmada ayrıca deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin deney öncesi ölçümlere göre düzeltilmiş son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı farkın olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler:

tahmin et-gözle-açıkla, yansıtıcı düşünme, tutum, feğitimi, kimya eğitimi

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler