Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 66
 İndirme 37
The Relationship Between Renewable Energy Consumption and Economic Growth In Non-oecd Countries
2017
Yazar:  
Özet:

Son yıllarda toplam enerji tüketimindeki payı artan yenilenebilir enerji, ülkelerin politikalarını bu yöne kaydırmasına sebep olmuştur. 2050 ile 2060 yılları arasında tükenmeye yaklaşması beklenen yenilenemeyen enerji kaynaklarına alternatif arayışları her geçen gün artmaktadır. Özellikle enerji savaşlarının ciddi yıkımlara yol açtığı günümüzde alternatif enerji kaynakları, geleceğimiz için son derece önem arz etmektedir. Ülkeler, yenilenebilir enerji kaynakları ile hem temiz hem daha ekonomik enerji üretebileceklerdir. Bu çalışmada, OECD dışı 49 ülkenin yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1980 ile 2012 dönemi için analiz edilmiştir. Bu amaçla, ilk önce ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı test edilmiştir. Ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı olmasından doyalı ikinci nesil birim kök testi (Pesaran CADF(2007)) ve eşbütünleşme testi (Westerlund Durbin-H (2008)) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu, yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın son aşamasında ise uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının tahmini Common Correlated Effect (CCE) yardımıyla tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, beklentilerimiz ve literatür ile uyumlu olup, yenilenebilir enerji tüketimindeki artış büyüme ve kalkınmayı olumlu etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler