Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
4

GÖRÜNTÜLEME
39

İNDİRME
21

SESLİ DİNLEME
3
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASINDA MÜZIĞIN ÖNEMI VE GENÇ DINLEYICILER ÜZERINDEKI ETKILERI

2012 - Ünal İMİK -

Özet:Sanat, toplumlara yön veren sosyo-kültürel dinamiklerin başında gelmektedir. Sanat, toplumun gelişimini etkiler ve aynı zamanda toplumdan etkilenir. En yaygın sanat dallarından biri olan müzik ise, adeta toplum içerisindeki bireylerin vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Duygu ve düşüncelerimizinkolay ve etkileyici ifade biçimlerinden biri olan müzik, aynı zamanda kültürel değerlerimizin de bir yansıması olarak kabul edilebilir. Globalleşen Dünya ve hızla gelişen teknoloji, birçok alanda olduğu gibi müzik sanatını da etkisi altına almıştır. İlerleyen iletişim ve medya araçları dünyamızı adeta küçük bir kasabaya çevirmektedir. Görsel ve işitsel medya araçlarının kullanım amaçlarına göre olumlu yönlerinin yanı sıra, olumsuz etkilerinin de olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada karşılaşılanönemli sorunlardan biri de, sanatsal ve kültürel değerlerin erozyona uğramasıdır. Müzik sanatı, günümüzde bu kültürel erozyonunyoğun biçimde hissedildiği alanların başında gelmektedir. Özellikle genç dinleyicilere yönelik hazırlanan müzik yayınlarının kültürel değerlerden uzak olması, geleceğimizinönemli teminatlarından olan gençlerin kendi kültürlerine yabancılaşmasına yol açabilmektedir. Kendi kültüründen uzaklaşan bir gençliğin kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması düşüncesine büyük zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu araştırma, Türk kültürünün korunması ve yaşatılmasında müziğin önemini vurgulamayı ve genç dinleyicilerin konu hakkındaki düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu, farklı coğrafi bölgelerden gelen ve rastgele seçilen 600 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, betimsel bir nitelik taşımakta olup, veriler örneklemlere uygulanan anket yolu ile elde edilmiştir. Araştırma verileri SPSS istatistik veri analiz programı yardımı ile analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda; Genç dinleyicilerin müzik eserlerinde kullanılan melodi, çalgı, söz vb. öğelere ait kültürel içeriklerden büyük oranda etkilendiği, kültürel yapımızın müzik eserlerimize yansıtılmasının kültürümüzün korunması ve yaşatılmasında büyük önem taşıdığı ve özellikle Türk kültürünü yeterince yansıtmayan bir müzik anlayışına doğru yönelmekte olduğumuz tespit edilen sonuçlardan bazılarıdır.

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.