Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
58

İNDİRME
28

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
INVESTIGATING BASIC INDIVIDUAL VALUES OF TURKISH HIGH SCHOOL STUDENTS

2019 - Bahadır Özcan - https://doi.org/10.26466/opus.607418

Özet:Bu çalışmada lise öğrencilerinin temel değerleri (güç, başarı, hazcılık, uyarılım, öz yönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma ve güvenlik) cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Araştırma grubu, 130’u kız ve 164’ü erkek olmak üzere, toplam 294 lise öğrencisinden oluşmuştur. Lise öğrencilerinin kişisel değerleri Portre Değerler Ölçeği’yle, ölçülmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular: Lise öğrencilerinin başarı, hazcılık, uyarılım, öz yönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma ve güvenlik temel değerleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Buna ek olarak, lise öğrencilerin güç, öz yönelim ve güvenlik temel değerleri öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Son olarak, lise öğrencilerinin başarı, hazcılık, uyarılım, öz yönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma ve güvenlik temel değerleri öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türüne göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Sonuç olarak, lise öğrencilerinin temel değerleri ile cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelime:Temel değerler, Lise öğrencileri, Cinsiyet, Sınıf düzeyi, Okul türü

Bu Yayına Atıf Yapanlar