Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
42

İNDİRME
30

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇOCUKTA YARATICILIK VE YARATICI ÇOCUK ETKINLIKLERININ “YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI” DERSINDE OKUL ÖNCESI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERINE OLAN ETKISI (SAMSUN EĞITIM FAKÜLTESI ÖRNEĞI)

2016 - Murat Gokalp -

Özet:Bu çalışma, çocukta yaratıcılık ve yaratıcı çocuk etkinliklerinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Ana Bilim Dalında 3.yarıyıl okutulan “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersinde öğrencilere olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bölümde öğrenim gören 72 öğrenci 38 kişilik 2 gruba ayrılarak uygulanmıştır. Derse başlanmadan önce öğrencilere ön test sınavı yapılmıştır. Araştırmada yaratıcılık ve yaratıcı çocuk etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile konu merkezli yaklaşımın kullanıldığı kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Ön-test ve son-test arasındaki farklılığın anlamlılığı T-testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştırAraştırma sonucunda elde edilen bulgularda, deney grubunun son test sonuçlarının kontrol grubundan daha yüksek olduğu bulunmuştur. ( p<0.05). Yaratıcı çocuk etkinliklerinin çocukların kavrama, merak etme ve keşfetme becerilerini geliştirileceği beklenmektedir

Anahtar Kelime:Yaratıcılık, Yaratıcı Öğrenme, Yaratıcı Çocuk Etkinliği, Yaratıcılık ev Gelişme

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.