Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
16

İNDİRME
12

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TURIZMDE ALGILANAN DEĞER KAVRAMI: ÇOK BOYUTLU ALGILANAN DEĞER ÖLÇEĞININ DESTINASYONDA UYGULANABILIRLIĞI

2019 - Muammer Bezirgan - https://doi.org/10.18506/anemon.506278

Özet:Bu çalışmada turizm ve diğer hizmet sektörlerine yönelik geliştirilip kullanılan çok boyutlu algılanan değer ölçekleri derinlemesine incelenmiş ve turizm destinasyonu bağlamında turistlerin destinasyondan algıladıkları değer faktörlerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Antalya ili Kemer ilçesinde tatil yapan turistler üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 414 turistten elde edilen veriler istatistiksel analiz programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada algılanan değer boyutlarının neler olduğunun belirlenmesinde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, destinasyondan algılanan değer ölçeğinin çok boyutlu yapıda ve duygusal değer, fiyat değeri, şöhret değeri, davranışsal değer, kalite değeri ve ulaşım değeri olmak üzere altı boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca litaretürde farklı alanlarda yapılan çok boyutlu algılanan değer çalışmalarıyla benzerlikler taşıdığı ve destinasyona uygulanabilirliğinin istatistiksel olarak geçerli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime:Destinasyon, Algılanan değer, Kemer, Antalya

Bu Yayına Atıf Yapanlar