Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
33

İNDİRME
25

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SAMSAT’TA (ADIYAMAN) DEPREM ALGISI VE YERLEŞME İLİŞKİSİ

2019 - NADİRE KARADEMİR,YEŞİM ORTAÇ,ŞERİFE BİLİNİR - https://doi.org/10.32003/iggei.557232

Özet:Türkiye’nin deprem kuşakları üzerinde bulunan bir coğrafyada yer alması, geçmişten günümüze ülkemizde yıkıcı depremlerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Adıyaman iline bağlı Samsat İlçesi’nde de depremsellik ile yerleşme arasındaki ilişki önemlidir. Ayrıca yörede var olan deprem riskinin burada yaşayan insanlar tarafından göz önünde bulundurulması gereklidir. Bu araştırma ile Samsat halkı üzerindeki mevcut algının değerlendirilmesi ve oluşabilecek herhangi bir depreme karşı algı ve duyarlılık düzeyinin arttırılması amaçlanmıştır. Çalışma, deprem afeti karşısında zararı azaltmaya yönelik tedbirlerin alınması ve değerlendirmelerin yapılması açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmada söz konusu ilçe ve yakın çevresinin mekânsal gelişimi, yöre halkının depremi algılayış biçimi ile depremsellik ve yerleşme arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca ilçe ve yakın çevresini etkisi altında bulunduran faylara değinilmiş, ilçenin kentsel gelişimi, nüfus özellikleri, şehrin jeolojik-jeomorfolojik özellikleri ve zemin durumu özellikleri birbiriyle ilişkilendirilerek yörenin depremselliğinin açıklanması hedeflenmiştir. Bu nedenle Samsat ilçe merkezi ve civar köylerinde yaşayan halkın deprem ile ilgili düşüncelerini ortaya koyabilmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS paket programı kullanılarak verilerin analizi yapılmıştır. Çalışma ile ilişkili olan sayısal veriler ilgili kurumlardan elde edildikten sonra Arc Map 10.3 paket programıyla yörenin lokasyonunu, topografyasını, jeolojisini ve Türkiye diri fay ve topografik zemin üzerinde mahallelerin dağılışını gösteren haritalar üretilmiştir.

Anahtar Kelime:Samsat, Deprem, Algı, Yerleşme

Bu Yayına Atıf Yapanlar