Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
21

İNDİRME
13

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

2019 - Emre Çam,Mehmet Uysal,Mübin Kıyıcı,Onur İşbulan -

Özet:Mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitsel ortamlarda mobil teknolojilerin kullanımı, mobil  öğrenmelerin gerçekleşmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu teknolojik gelişmelerin eğitimde kullanımı ile  birlikte klasik öğrenmeden, teknoloji destekli öğrenmeye doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Öğrenenlerin mobil  öğrenme süreçlerine yönelik tutumları, bu teknoloji destekli öğrenmenin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında  önemli rol oynamaktadır. Eğitimde teknoloji entegrasyonunun revaçta olduğu bu süreçte eğitimde mobil  ortamların kullanımı gün geçtikçe önem arz etmektedir. Öğrenenlerinde bu ortamlara karşı tutumları da bu yeni  öğrenme ortamları açısından büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Knezek ve Khaddage (2013) tarafından  geliştirilen Mobil Öğrenme Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması gerçekleştirilmiştir. Uyarlama sürecinde,  ölçeğin dilsel eşdeğerliğine bakılmış olup, AFA, DFA değerleri ve güvenirlik katsayıları incelenmiştir.  Uyarlanan ölçeğin mobil öğrenme ile ilgili gelecekteki araştırmalara katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelime:Mobil, tutum, öğrenme, eğitim

Bu Yayına Atıf Yapanlar