Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
71

İNDİRME
12

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE UYKU KALITESININ MENTAL SAĞLIK, FIZIKSEL SAĞLIK VE YAŞAM KALITESI ILE ILIŞKISI

2017 - Gözde İYİGÜN,Ender ANGIN,Berkiye KIRMIZIGİL,Sevim ÖKSÜZ,Aytül ÖZDİL,Mehtap MALKOÇ -

Özet:Amaç: Uyku kalitesinin azalması mental ve fiziksel problemlere neden olabilmekte ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde uyku kalitesi ile mental sağlık (beden algısı, özsaygı, depresyon, anksiyete, stres), fiziksel sağlık (postür, denge, fiziksel aktivite düzeyi) ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi idi. Yöntem: 18-25 yaş arası (22,0±1,3 yıl), toplam 100 öğrenci (31 erkek, 69 kadın) dahil edildi. Öğrencilerin uyku kalite düzeyleri Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), beden algısı düzeyleri Beden Algısı Ölçeği (BAÖ), özsaygı düzeyleri Coopersmith Özsaygı Envanteri (CÖE), depresyon, anksiyete, stres düzeyleri Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ-21), postür analizleri New York Postür Analiz Yöntemi (NYPAY), denge değerlendirmeleri Yıldız Denge Testi (YDT), fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) ve yaşam kaliteleri Kısa Form-36 (KF-36) kullanılarak belirlendi. Bulgular: Öğrencilerde PUKİ ile DASÖ’nün anksiyete parametresi (r=0,404, p<0,001) arasında pozitif yönde orta düzeyde, depresyon (r=0,294, p=0,003) ve stres (r=0,243, p=0,015) parametreleri ile pozitif yönde zayıf ilişki saptandı. BAÖ (r=-0,266, p=0,008), CÖE (r=-0,302, p=0,002), UFAA (r=-0,243, p=0,015) ve KF-36’nın “fiziksel fonksiyon” (r=-0,220, p=0,028), “genel sağlık” (r=-0,280, p=0,005), “vücut ağrısı” (r=-0,383, p<0,001), “vitalite” (r=-0,209, p=0,037) ve “mental sağlık” (r=-0,290, p=0,003) alt parametreleri ile PUKİ arasında negatif yönde zayıf ilişki bulundu. Tartışma: Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesinin beden algısı, özsaygı, depresyon, anksiyete ve stres, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesinin “fiziksel fonksiyon”, “vücut ağrısı”, “genel sağlık”, “mental sağlık” ve “vitalite” alt parametreleri ile ilişkili olduğu belirlendi. Öğrencilerde uyku kalitesinin artırılması ile mental sağlık, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi artırılabilmektedir.

Anahtar Kelime:Uyku, Mental sağlık, Fiziksel aktivite, Yaşam kalitesi

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.