Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
53

İNDİRME
31

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖRGÜTSEL STRES, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖĞRENILMIŞ GÜÇLÜLÜK İLIŞKISI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

2019 - Hande Bilgili,Erol Tekin - https://doi.org/10.26466/opus.557530

Özet:Bireyler örgütlerde yaşanan eşitsizlik, rol belirsizliği, zaman baskısı, iş yükünün fazla olması gibi nedenlerden dolayı strese maruz kalabilmektedirler. Örgütlerde yaşanan stres; yöneticiler, çalışanlar ve örgütün çıkarları açısından oldukça önem taşımaktadır. Çünkü makul seviyede stres olumlu etkiler ortaya çıkarmasına rağmen örgütsel stres motivasyon, performans, iş tatmini, iletişim ve örgütsel bağlılık gibi örgütsel konularda çoğu kez olumsuzluklara neden olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; örgütsel stres, örgütsel bağlılık ve öğrenilmiş güçlülük arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç çerçevesinde kamu üniversitelerinde çalışan 226 öğretim elemanı üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler SPSS 23.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilere faktör, korelasyon ve regresyon analizleleri uygulanarak hipotezler test edilmiştir. Analizler sonucunda; örgütsel stresin örgütsel bağlılığı azalttığı görülmüştür. Ayrıca öğrenilmiş güçlülüğün örgütsel stresi önleme noktasında etkisinin olduğu bulunmuştur. Son olarak öğrenilmiş güçlülüğün örgütsel bağlılığı arttırıcı bir etkiye sahip olduğu da tespit edilmiştir. Çalışma örgütsel bağlılık, örgütsel stres ve öğrenilmiş güçlülük kavramlarını birlikte ele alması açısından yazına katkıda bulumayı hedeflemektedir

Anahtar Kelime:Örgütsel stres, Öğrenilmiş güçlülük, Örgütsel bağlılık

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.