Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
50

İNDİRME
49

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ SONRASI DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

2019 - Duygu Aksoy -

Özet:Bu araştırmanın amacı, spor yaralanmalarında tedavi sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya, spor yaralanması geçiren, tedavi sürecini bitirmiş ve spora dönmüş fiziksel teması olan ve fiziksel teması olmayan spor branşlarındaki toplam 103 sporcu katılmıştır.  Veri toplama aracı olarak STAI kaygı envanteri kullanılmıştır.  Verilerin analizinde Indipendent Samples t-testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda spor yaralanması geçiren fiziksel temas olan ve fiziksel temas olmayan spor branşlarındaki sporcuların cinsiyetler arasında hem durumluk hem de sürekli kaygı puanları arasında anlamlı fark çıkmamıştır. Her iki grubun gruplararası karşılaştırılmasında ise spor yaşlarına göre durumluk ve sürekli kaygı puanları arasında anlamlı fark çıkmıştır.

Anahtar Kelime:spor yaralanması, kaygı, fiziksel temas olan spor, fiziksel temas olmayan spor

Bu Yayına Atıf Yapanlar