Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
47

İNDİRME
28

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DİYABETİK AYAK ÜLSERİ OLAN HASTALARDA UYKU KALİTESİ VE ÖZ-YÖNETİM ALGISI: ÇORUM/TÜRKİYE

2018 - Filiz SELEN,Ülkü POLAT - https://doi.org/10.17218/hititsosbil.411193

Özet:Özet: Bu çalışma, diyabetik ayak ülseri olan Türk hastalarda uyku kalitesini ve diyabette öz-yönetim algısını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma, Çorum'da üniversite hastanesinde yürütülmüştür. Bu çalışma, üniversite hastanesinin Diyabetik Ayak Kliniği'nde yatan 61 kişi ile yapılmıştır. Veri Toplama Araçları olarak Hasta Bilgi Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) ve Algılanan Diyabet Yönetim Ölçeği (PDSMS) kullanılmıştır. Çalışmaya dahil olan hastaların% 82'sinde PSQI puanı ≥ 5 ve uyku kalitesi kötü bulunmuştur. Ortalama PSQI skoru, sigara içenlerde ve diğer hastalık/komorbiditesi olan bireylerde PSQI puanı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Hastaların ortalama PDSMS skoru 22.75±2.03 bulunmuştur. Ortalama PDSMS skorunun, diyabet süresi daha uzun olan diyabetli hastalarda, diyabet süresi daha kısa olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p <0.05). Diyabetik ayak ülseri olan bireylerin uyku kalitesinin kötü olması, diyabet yönetiminin başarısızlığına neden olmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının diyabetik ayak sorunları olan hastalarda uyku kalitesini etkileyen koşulların belirlenmesine de odaklanması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelime:Diabetic foot ulcers, Sleep quality

Bu Yayına Atıf Yapanlar